Saltsjö-Dufnäs Marina har ca 500 båtplatser i Skurusundet, Pråmviken, Duvnäsviken och Tollare. Med några få undantag så har alla båtplatser Y-bommar och låsta grindar. Det finns några bryggor som har boj och utan lås men dom flesta är låsta. Det finns el-stolpar i Tollare, Duvnäsviken, marinan och på Saltängsbryggan. I marinan och på Saltängsbryggan finns också kommunalt dricksvatten i stolparna. 

 

Har du båtplats på en brygga som saknar el och/eller vatten är du alltid välkommen in till marinan i Skurusundet för att fylla vatten, tvätta båten eller ladda batterier. Lägg då antingen till vid huvudkajen där toasugen ligger eller vid någon av dom små längsmed bryggorna inne vid 100-bryggan. Om du inte hittar så finns vi oftast på plats att hjälpa till.