om oss

Saltsjö-Dufnäs Marina är en bifirma till Saltsjö-Dufnäs Båttransporter AB.

 

Båttransporter startades 1972 av Claës Öhman för att utföra transporter enligt namnet. Bolaget var ett av de första i landet som specialiserade sig just på båtar. Transporterna hade hela Norden som mål. På 1970-talet övertogs driften av fritidsbåtshamnen i Saltsjö-Dufnäs från Saltsjö-Dufnäs Villatomter AB. I slutet på 70-talet övergick hamnen i bolagets ägo.

 

Vi övergick genast till förtöjningsbommar av typen ”Y-bommar” och hamnen moderniserades undan för undan. Transporterna av båtar i närområdet utfördes med traktor och trailer, en för segelbåtar och en för motorbåtar, och ställdes av på båtägarens tomt. Denna verksamhet upphörde 1991, varefter vi endast använde kranbil.

 

Vintern 1988-89 byggdes den nya hamnen i Skurusundet, efter 10 års planering, och den var på den tiden en av Stockholmstraktens modernaste anläggningar för fritidsbåtar. Alla fasta bryggor utefter Strandpromenaden har bytts till flytbryggor. En av anledningarna till detta var landhöjningen som gjort att det grundat upp utanför. Fram till 2003 utgjorde båttransporter och uthyrning av båtplatser verksamheten. Detta år slutade vår chaufför med pension efter 35 år i bolaget. Därefter har hamnverksamheten och vinteruppställning varit vår utkomst.

 

Sedan 2009 drivs företaget av Niklas Odenteg.