miljstation sitaUnder 2011 har vi startat upp det miljöarbete som jag tänker mig att fortsätta med kontinuerligt. Min tanke är att varje år driva ett eller flera miljöprojekt. Dessa projekt rapporteras sen årligen tillbaks till de som finasierat projekten. Finansiärerna av projekten kommer att vara vi själva, våra kunder och i vissa fall naturvårdverket eller andra organisationer som har ett intresse av våra projekt. 2011 års projekt har, förutom att starta upp själva arbetet och de redan pågående miljöarbetena, bestått i att skaffa en septitankstömningsstation och utvärdera en bottenpressening för Y‐bommar.


Septitanksprojektet är slutfört medans presseningsprojektet blev försenat pga av sen leverans från leverantören. Varför presseningarna är införskaffade men inte testade. Läs hela rapporten genom att klicka här.